Wystawcy

Warunkiem udostępnienia wystawcy stoiska w postaci stołu o wymiarach 160 cm x 80 cm wraz z krzesłem jest uzgodnienie z organizatorem nr stoiska oraz przekazanie darowizny w wysokości 50 zł na rzecz Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego . Darowizny można realizować na konto :

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Olsztynie

10-074 Olsztyn, ul. Zamkowa 2

30 9364 0000 2010 0043 5163 0001

Tytuł wpłaty: Darowizna na cele statutowe

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne jako organizacja non-profit nie wystawia faktur .